Prosecká 527/24,
180 00 Praha 8 – Libeň

+420 725 102 010
info@supremeanalytics.cz

Jaké služby nabízíme

Žijeme v době informačního přehlcení. Vyhledání jakékoliv informace je z důvodu roztříštěnosti zdrojů a enormního počtu možných výsledků čím dál složitější a časově i finančně nákladnější.

Proto spoléháme na automatizované služby typu Google či Seznam, které nám výsledky pomocí algoritmů filtrují a ukazují nám jen některé. Na takové služby se můžete spolehnout, chceme-li si objednat věc denní potřeby. Chcete se na ně ale spolehnout i v situaci, kdy na tom závisí přežití Vaší firmy?

Jsme školení forenzní analytici, schopní vyhledávat ve zdrojích dat, které ani neznáte, a pomocí nástrojů, které nemáte k dispozici. Tím dosahujeme podstatně vyšší efektivity a kvality výsledků, než jaké je možné dosáhnout svépomocí.

Provádíme celou sérii různých vyhledávání, jejichž výsledky pak kombinujeme do jednoho vyhodnoceného, přehledného a srozumitelného výstupu.

V dnešní záplavě dat tak pro vás vyhledáme důležité informace, které byste nenašli, vyhodnotíme je a přehledně uspořádáme tak, aby pro Vás představovaly novou znalost, umožňující Vám adekvátní akci.

Naším posláním je zajistit klientům:

  • informační a argumentační převahu při řešení všech typů sporů, v obchodních vztazích či při řešení bezpečnostních otázek,
  • ochranu před vznikem škod z obchodních vztahů s insolventními či nesolidními partnery,
  • ochranu před finančními podvody či jinou trestnou činností.

 

  • Tvorbu hloubkových profilů fyzických a právnických osob – komplexní analytická zpráva zahrnující např. minulé i současné podnikatelské aktivity a jejich ekonomickou výslednost, majetkový profil, insolvence, exekuce, účast v dražbách, soudní spory, dotace, veřejné zakázky, emise cenných papírů, zástavní právo na nemovitostech, informace z médií, diskuzních fór a sociálních sítí atd.
  • Odhalování skrytých vztahů mezi subjekty – majetkové, personální propojení, shoda v adrese, shoda v komunikačním prostředku, vzájemné obchodní vztahy, účast na veřejných zakázkách, vzájemné pohledávky, shodný auditor, propojení na sociálních sítích atd.
  • Kontinuální monitoring obchodních partnerů, jejichž ekonomické problémy by mohly mít na klienta zásadně negativní dopad, a to s cílem včasného varování.
  • Analýzu nestrukturovaných dat (datová úložiště, emailové účty apod.).
  • Analýzu odrazu činnosti Vaši firmy v médiích a na sociálních sítích.
  • Další individuální analýzy dle potřeby klienta.
  • Školíme analytiky bezpečnostních složek, státních institucí a bank.

Prověrka obchodního partnera

Více z této kategorie: « Úvod GDPR »